Danes je bila v vlogi novinarke Blažka, opravila pa je kratek intervju z Žano.